Efor Peyzaj

Peyzaj Tasarım ve Peyzaj Projelendirme

Peyzaj Planlamaya göre mikro ölçekli projelerdir. Peyzaj; doğal ve kültürel tüm yaşam alanlarının alanın işlev, estetik, sanat ve insan ihtiyaçları düşünülerek belirli kurallar çerçevesinde tasarlanıp çizilmesidir.

Peyzaj Projeleri;

  • Avan Proje
  • Uygulama (Aplikasyon Projesi)
  • Altyapı Projesi
  • Bitkilendirme Projesi
  • Detay Projesi
  • Kesit ve Görünüşler
  • Metraj ve Keşif
  • Galeri